En Rianxo dispositivo de seguridade por actividades culturais “Festas da Guadalupe 2021”

Do 10 ao 17 de setembro de 2021 coincidindo coas datas nas que se deberían celebrar as Festas da Guadalupe de Rianxo, e tendo en conta a programación cultural que hai prevista, estableceremos un dispositivo especial xunto coa Garda Civil de Rianxo, reforzando as patrullas en todas as quendas de servizo, e facendo especial incidencia na vixilancia e control da normativa sanitaria ante a covid19, da seguridade cidadá e da seguridade viaria:

Uso obrigatorio da máscara: excepto no exterior sempre que se garde a distancia mínima de seguridade de 1,5 metros entre persoas non conviventes.

Botellón: está totalmente prohibido o consumo de alcohol na vía pública.

Reunión de persoas:
– Máximo 6 persoas en interior e 10 no exterior, excepto convivintes.
– De 03.00 a 06.00 horas están prohibidas as reunións de persoas non convivintes.
– De 00.00 a 06.00 horas está prohibida a permanencia de persoas en todos os parques, xardíns e praias.

Ocupacións de vía pública non autorizadas: colocación de mobiliario e calquera tipo de posto.

Establecementos hostaleiros: permitido un aforo no interior do 75% e en terraza do 100%. Peche obrigatorio a 01.00 horas.

Controis de alcohol, drogas e velocidade entre os condutores de vehículos.