Comezan as obras de mellora do edificio da UAD de Ribeira

O Concello de Ribeira informa de que esta semana arrancaron as obras de acondicionamento e mellora da envolvente exterior do edificio da UAD: unha actuación que está sendo realizada pola empresa Obras y Viales de Galicia, S.L..
A intervención comporta un investimento de 361.420 euros, IVE incluído, subvencionado en virtude do convenio de colaboración subscrito polo Instituto Galego de Vivenda e Solo e o Concello de Ribeira para o acceso ao fondo de cooperación para o apoio e financiamento de actuacións e rehabilitación e conservación de patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.
A edificación existente ten unha antigüidade de corenta anos (1978- 1980) e aínda que o seu estado de conservación é aceptable, precisa dunha posta a punto no referente á envolvente térmica.
O proxecto técnico elaborado comprende as seguintes accións:
 Cuberta: substitución por outra con tella cerámica ademais de illamento térmico baixo a cuberta.
 Fachada: reparación de patoloxías nos balcóns e aleiros existentes, a base dun tratamento e de reparación de gretas;
así como o revestimento exterior cun sistema SATE en toda a fachada para a mellora das condicións térmicas do edificio.
 Carpintería exterior: substitución por unha nova carpintería de aluminio.
 Implantación dun ascensor panorámico e reforma e ampliación do hall de entrada.
O prazo de execución son catro meses.