O Concello de Boiro resposta sobre unha praza de Oficial da Policía Local, por promoción interna, á marxe do proceso selectivo

O concello de Boiro sae o paso da nova recollida neste diario dixital o pasado dia 10, no que o sindicato FAC USO cuestionaba que Boiro convocase unha praza de Oficial da Policía Local, por promoción interna, á marxe do proceso selectivo

O concello indica que debido a unhas noticias relativas aos procesos selectivos de Policía Local neste Concello nas que se denuncia a non adhesión ao Convenio de Vicepresidencia para a selección de membros da policía local.

Como saben,di, a adhesión a este convenio debe aprobarse no pleno municipal pola maioría de membros que compoñen a mesma.

O goberno local actual levou á sesión plenaria celebrada no mes de xaneiro de 2020 a proposta para a adhesión a este convenio, sendo votado en conta pola maioría de membros da coorporación e non sendo aprobado. Por este motivo, o Concello de Boiro non se puido adherir a este convenio e viuse obrigado a realizar, con medios propios, os procesos selectivos para cubrir as prazas vacantes no corpo da Policía Local.