Boiro contará cunha aula de estudo 24 horas

O Concello de Boiro, na súa liña de mellorar a atención e os equipamentos para a cidadanía, vai implantar un servizo que permita o acceso as 24 horas á aula de estudo do Centro Social de Boiro. Porase en funcionamento coincidindo co novo curso e tamén está previsto que se aplique no espazo de coworking situado no Viveiro de Empresas

Con esta medida, ponse a disposición da veciñanza o servizo e acceso durante as 24 horas os 365 días do ano para permitir a dispoñibilidade dos espazos, totalmente equipados, e poder facer uso deles todos os días do ano, incluíndo festivos, e tamén durante as noites.

Unha vez posto en marcha o servizo, todas aquelas persoas interesadas en facer uso das instalación terán que realizar unha solicitude para que se lle facilite unha tarxeta individual e intransferíbel coa que poder acceder ao espazo solicitado. Mediante esta tarxeta rexístranse as persoas que entran e fan uso das instalacións e pode levarse un control de capacidade dos espazos.