“A realidade política en Galicia” – José Manuel Pena

Máis de trinta e cinco anos leva gobernando a dereita en Galicia, con maiorías absolutas consecutivas. Salvo pouco máis de cinco anos de gobernos da esquerda, a Xunta de Galicia estivo capitaneada polo Partido Popular.

Unha poboación envellecida, maioritariamente, máis preocupada por manter os seus dereitos adquiridos, o seu status e en respectar as tradicións de xeración en xeración que aventurarse a dar un voto de confianza para enfrontarse a un futuro incerto e progresista.

Somos moitos os que pensamos que se a esquerda quere chegar a gobernar a Xunta de Galicia terá que traballar unida, deixando a un lado os intereses personalistas, abríndose á sociedade e pensando no benestar xeral da cidadanía.

Galicia é unha das Comunidades Autónomas máis envellecidas e con menos oportunidades laborais para os mozos que teñen que coller as maletas en busca dun futuro digno, como fixeron os seus pais e avós, hai décadas.

A esquerda ten que sumar, deixando ao carón a fragmentación e os conflitos internos. Pola súa banda a dereita soubo unirse detrás das siglas do PP e xa van moitos anos de experiencia de goberno e con responsabilidades políticas importantes.

En democracia a alternancia política é moi saudable e necesaria para evitar a corrupción e a creación de casaríos que beneficien aos de sempre. Pero tamén, en democracia, o que contan son os votos e para iso é conveniente vivir na realidade e coñecer a idiosincrasia da maioría dos paisanos.