O Tribunal Superior de Xustiza de Galicía rexeita a obrigación do certificado COVID para acceder á hostalería


O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia notificou hoxe o auto no que argumenta o fallo adiantado o pasado sábado, polo que se rexeitou a petición da Xunta de autorizar xudicialmente que certos establecementos tivesen a obrigación de pedir aos clientes o certificado COVID. A Sala conclúe que medida non é idónea, xa que non impide o contaxio, nin necesaria, polo menos, “no grao que resultaría esixible”.

Sobre a idoneidade da medida, afirman os maxistrados que “se as persoas que foron vacinadas ou padeceron a enfermidade, a pesar de desenvolver inmunidade fronte ao virus, poden ser potenciais transmisores do mesmo”, por parte da Xunta “non se explicou como se evitará o posible contaxio de quen accedese ao local amparados na presentación dun xustificante pola realización dunha PCR ou un test de antígeno, que só acredita que no momento da súa realización non eran portadores do virus activo, pero non que gocen de inmunización algunha fronte a leste”.

Lembra así mesmo a Sala que conforme aos datos do Ministerio de Sanidade sobre as distintas comunidades autónomas, “na evolución do últimos catorce días non hai datos significativos que indiquen unha eficacia da medida adoptada en Galicia, única comunidade na que se veu esixindo o denominado pasaporte COVID”.