O CRA de Rianxo expresa o seu total rexeitamento ante a previsión de recortes no profesorado

A comunidade educativa do CRA de Rianxo emitiu un comunicado a respecto dos recortes en Educación que tamén serían extensíbeis ao dito centro, ao igual que a un bo número deles da nosa comarca. No comunicado os integrantes da comunidade expresan o seu “total rexeitamento ás medidas de supresión de postos de traballo e unidades recollidas na Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Educación nos niveis de Educación Infantil, Primaria e Especial”.

O centro explica que foi coñecedor destas supresións a través da publicación desta orde no DOG o 6 de agosto de 2021, “sen previo aviso nin comunicación por parte da Administración”. Segundo fan saber, as supresións consistirán na eliminación da praza de Pedagoxía Terapéutica e dúas titorías de Educación Primaria.

E engaden no comunicado, que vén asinado polo Claustro, a ANPA e o Concello: “A día 12 de agosto de 2021 non hai información nin instrucións con respecto da situación na que quedan o alumnado e profesorado. Non somos coñecedores de feitos tan concretos como se o alumnado continúa no CRA de Rianxo, tendo que xuntar aulas, ata o de agora independentes, que acadarían unha ratio moi elevada e na que hai varios casos de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo; ou habería que resitualos nos centros próximos do concello, xerando unha gran preocupación nas familias. Con respecto aos tres docentes suprimidos tampouco temos coñecemento de se deben concursar a 1 de setembro de 2021, facéndoo en condicións desiguais ao resto do profesorado suprimido, ou se este curso seguirán formando parte do CRA de Rianxo”.

O profesorado do centro advirte que no curso 2021-2022 o total de alumnado matriculado no centro é de 116 alumnos/as, similar ao dos cursos anteriores, e “esta perda significativa de docentes non permite garantir a educación de calidade que nos gustaría que recibise todo o alumnado, así como a atención personalizada e individualizada que precisa cada neno/a para ir aprendendo ao seu ritmo”.

Dende o conxunto da comunidade educativa do CRA de Rianxo fan un chamamento á Administración Educativa para “reverter e deixar sen efecto ás medidas anunciadas no DOG do día 6 de agosto de 2021”.