O Concello de Rianxo e a veciñanza buscan zonas de cobertura 4G deficiente

O Concello de Rianxo iniciou unha consulta para colaborar coa veciñanza na procura de deficiencias na cobertura de telecomunicacións 4G. O obxectivo é identificar zonas con construcións nas que non existe cobertura móbil 4G a unha velocidade mínima de 10 Mbps. O Concello xa incluíu unha serie de núcleos de poboación no mapa preliminar que se poden consultar a través dun mapa en liña. Estes núcleos son Brión, Abuín, Tronco, As Cortes e A Ermida.

A iniciativa insírese nunha consulta iniciada pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais (SETELECO) destinada a localizar zonas sen servizo 4G de calidade, mobilizando operadoras, concellos e outras entidades interesadas. O obxecto é a obtención dun mapa definitivo de zonas elixíbeis para a concesión de axudas públicas do Estado, con vistas á realización de proxectos de fornecemento de infraestruturas que posibiliten servizos de comunicacións móbiles de alta velocidade.

Volvendo a Rianxo, o Concello fixo saber que as veciñas e os veciños que queiran incorporar ao mapa definitivo que está a elaborar o dito ministerio novas zonas de baixa cobertura, poderán facelo enchendo un formulario específico antes do 15 de agosto.