En Santiago-Barbanza a partir deste martes serán vacinados 20.000 mozos de 29 a 16 anos

A Xunta de Galicia continúa avanzando na vacinación contra á covid 19. Neste sentido, as vacinacións masivas do
martes e do venres da semana que ven vaise realizar no grupo de idade comprendido entre os 29 e os 16 anos, cun total de 56.320 persoas que serán convocadas para recibir a primeira dose. Esta convocatoria realizarase polo método habitual, enviando un SMS ao móbil, non haberá autocita.


O mércores e o xoves será o turno para a inoculación de segundas dose. En total está previsto que 114.791 persoas sexan vacinadas en catro días, que se distribuirán do seguinte xeito:
Martes día 17. 4.907 na de Santiago e Compostela e Barbanza.
Mércores día 18. Segundas doses. 7.239 na de Santiago de Compostela e Barbanza.
Xoves día 19. Segundas doses, 3.750 na de Santiago de Compostela e Barbanza.
Venres día 20. Rango 29 a 16 anos e repescas. 4.907 na de Santiago de Compostela e Barbanza.