O Concello de Boiro reforza o seu servizo á cidadanía coa contratación dun animador sociocultural

O Concello de Boiro, grazas a unha subvención da Deputación da Coruña, reforza o servizo municipal de cultura coa contratación dun animador sociocultural. O obxectivo consiste en crear postos de traballo para realizar unha dinamización sociocultural do territorio e xerar máis oferta cultural e artística na localidade.

Boiro é un dos municipios máis poboados do Barbanza, ademais dun centro económico, social, deportivo, cultural e turístico importante. Sen embargo, a demanda de actividades aumenta durante os meses de verán. Por iso, o departamento de Cultural do Concello de Boiro deseñou unha programación en pequeno formato, con diversidade de escenarios, e para todo tipo de públicos.

En definitiva, para a creación deste posto de traballo realizouse un proceso selectivo e elaborouse unha listaxe de contratación laboral temporal mediante un concurso-oposición libre. A axuda permitirá que o Concello de Boiro oferte postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura durante o 2021.