Avanzan as obras para mellorar o illamento do IES Campo de San Aberto

O Concello de Noia informou da boa marcha das obras destinadas a rehabilitar o exterior do IES Campo de San Alberto.

Estes traballos diríxense por unha banda a mellorar a eficiencia enerxética do centro, coa instalación de pranchas con illamento térmico. Amais, engadiu o Goberno local, substituiranse as xanelas do inmóbel, o que contribuirá a optimizar a protección do edificio fronte aos diferentes factores climáticos externos.

No interior do edificio levaranse a cabo melloras na iluminación e nos baños.
Esta actuación conta cun investimento de 1 millón de euros.