A asociación Corrubedo XI Séculos sorteou sete lotes de libros

A entidade veciñal Corrubedo XI Séculos procedeu este sábado 10 de xullo a realizar o seu derradeiro acto como asociación: o sorteo entre os seus socios de sete lotes de libros formados por dúas obras inéditas de Francisco Sánchez Fraga (Corrubedo, el territorio y la gente y Mar de vida, mar de muerte) e un estudo xenealóxico de Edmundo Fraga López titulado Apellidos de Corrubedo.

O sorteo tivo lugar na Casa do Mar da parroquia en cumprimento do acordado na xunta de disolución da asociación o 10 de outubro de 2020 e facendo uso do remanente de caixa unha vez aboados os gastos derivados da disolución legal da entidade cultural. A pandemia motivou que este acto se tivese que adiar ata a pasada fin de semana.

Os socios e socias agraciados foron María Carmen Franco Rego (falecida recentemente, co cal o lote pasará a mans dos seus herdeiros), María Teresa Romay Maneiro, Mónica Rodríguez Ramírez, Caetano Díaz Vidal, José Manuel Romay Armental, José María Troiteiro Cancelo e Antonio García Enríquez.