O PSOE de Ribeira pide arranxar o pavimentado do parque das Abesadas

O grupo socialista de Ribeira presenta ao pleno da Corporación un rogo relativo ao Parque Infantil das Abesadas, que, segundo lembra a agrupación, foi obxectivo duns traballos recentes para pavimentar a explanada da área de lecer cunha superficie de material ecolóxico.

Este pavimento ou capa de remate, explican os socialistas, presenta hoxe en día “uns sucos transversais que dificultan a accesibilidade e están a provocar caídas de distinta consideración, no tránsito das persoas polo terreo”. Este problema veu agravado polas escorrentías das augas da chuvia, sinalan.

Segundo engaden, “debido a que nas proximidades está operativo o colexio e un supermercado son moitos os rapaces e persoas maiores que frecuentan dito espacio de ocio”, polo que resulta de maior importancia aínda “que o Concello vele polo seu mantemento”. En base a todo isto, a agrupación pide o seguinte: que por parte de quen corresponda, delegación de obras e urbanismo ou alcaldía, fáganse as xestións oportunas para rehabilitar o firme do Parque Infantil de Abesadas para evitar danos e lesións dos usuarios.