O patrulleiro da Armada “Arnomendi” recalará este venres en augas galegas no marco dunha campaña de vixilancia de pesca

O patrulleiro da Armada “Arnomendi” recalará este venres en augas galegas no marco dunha campaña de vixilancia de pesca

Este buque realiza estas tarefas de control en augas do Cantábrico e o noroeste peninsular no marco do Plan xeral de vixilancia de pesca do Goberno. O patrulleiro de altura partiu o pasado mes de Ferrol para desenvolver dúas campañas de vixilancia e inspección de pesca no caladoiro nacional e a costeira do bonito durante un período de 60 días.

Tras finalizar a primeira campaña no caladoiro nacional, comezou a realizar tarefas de vixilancia na costeira do bonito, no marco das que atracará este venres en Vigo para permitir o descanso da dotación e a substitución de persoal.

Este domingo o patrulleiro continuará os traballos de vixilancia e inspección de buques e, en concreto, das parellas de arrastre peláxico centrados na pesca do bonito para verificar o cumprimento da normativa vixente. Para iso, contará coa participación dunha inspectora da Secretaría Xeral de Pesca, ademais de levar a cabo labores de apoio á frota dedicada a estas capturas. Este patrulleiro, encadrado nas Unidades da Forza de Acción Marítima en Ferrol, está ao mando do capitán de corveta Juan Manuel Garat González e conta cunha dotación de 40 persoas.