O BNG de Noia solicita a regularización do turismo de caravanas

O BNG vén de rexistrar no concello de Noia unha proposta para o seu debate no vindeiro pleno ordinario do 24 de xuño. Esta proposta pretende que as caravanas que acampen na localidade noiesa teñan unha infraestrutura na que se podan instalar con arranxo á legalidade vixente.


O ‘DECRETO 159/2019, do 21 de novembro, polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo’ estipula que “queda prohibida a acampada turística fóra dos campamentos de turismo autorizados pola
Administración turística de Galicia”. Do mesmo xeito, este decreto tamén establece a categoría especial de ‘campamentos para caravanas e autocaravanas’.
Dentro desta normativa, faise indispensable que as localidades conten, no caso de querer albergar caravanas no termo municipal, dunhas instalacións que conten con parcelas delimitadas e servizos básicos coma instalación
eléctrica, subministración de auga, tratamento e evacuación de augas residuais e tratamento e recolla de lixo, entre outros. En consecuencia, o portavoz dos nacionalistas en Noia, explicou que a súa reclamación, que levarán a debate no vindeiro pleno, pretende “mellorar as condicións para as persoas que practican o turismo de autocaravanas, á
vez de que se diminúan as repercusións urbanísticas, ambientais e de comodidade para á veciñanza neste eido”.
Os acordos que terá que votar a corporación noiesa no pleno do vindeiro 24 de xuño serán “establecer a dotación orzamentaria necesaria para a construción de, cando menos, un campamento de caravanas” e “o establecemento dunha ordenanza que regule o uso das caravanas e autocaravanas no concello de Noia”.