Novas medidas en vigor en Galicia pola COVID-19

Medidas recollidas na Orde de 17 de xuño pola que se modifican as medidas recollidas na Orde de 28 de maio. Estas novas modificacións entran en vigor ás 00.00 horas do 19 de xuño.

Igualmente a Orde de 10 de xuño tamén modifica o Plan de Hostalaría Segura para regular os requisitos que deben cumplir os establecementos de hostalaría e restauración que queiran ampliar o seu horario ata á 1.00 horas. Entre eles  usar dispositivos medidores de CO2, que deberán ter unha pantalla que amose os niveis de CO2 en tempo real nunha zoa visible para os usuarios. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS PARA GALICIA (preme aqui)

PLAN DE HOSTALARIA SEGURA DA CCAA DE GALICIA (preme aquí)