Adxudicada a renovación do abastecemento nun treito da estrada DP-7305 en Carreira

O Concello de Ribeira adxudicou con carácter provisional unha nova actuación destinada á renovación da liña de abastecemento na estrada DP-7305, no treito da parroquia de Carreira situado entre a rotonda do Vilar e a rúa Gabaceira.

A empresa que obtivo a puntuación máis alta foi Xestión Ambiental de Contratas, S.L., conforme a unha proposta de 101.413 euros, IVE incluído. Había 31 ofertas presentadas.

Con esta obra, informou o Concello, “preténdese dar solución á escaseza de presión e ás roturas que con certa frecuencia se producen na rede desta zona, formada por unha tubaxe de 200 milímetros de diámetro feita en fibrocemento”.

Un quilómetro de tubaxes

O conduto será substituído por dúas novas liñas de PVC de 200 milímetros de diámetro, cada unha das cales conta con 510 metros de lonxitude. Ademais, serán renovadas as 11 acometidas domiciliarias.

O investimento está enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020.

O prazo de execución son tres meses.