“Sardiñas viviñas”. Antón Luaces

Desde as cero horas deste luns, 3 de maio, a pesqueira da sardiña ibérica está aberta oficialmente, por resolución da Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura e Pesca. Esta resolución xa se comunicou á Unión Europea, significando a fixación dunha cantidade provisoria dispoñible para as frotas de España e Portugal de 21.472 toneladas. Desta cantidade corresponden a España 7.193 toneladas a distribuir entre a frota de cerco do golfo de Cádiz, a frota de cerco, recú e piobardeira do Cantábrico Noroeste, e a frota do xeito, segundo as porcentaxes de reparto establecidas pola orden APM/605/2018, de 1 de xuño. A cantidade responde á última recomendación do Consello Internacional para a Exploración do Mar e a regra de exploración precautoria de 2020.

Para a frota do golfo de Cádiz autorízase un reparto individual por buque, mentras que para o Cantábrico Noroeste regúlase a pesqueira mediante a fixación de topes para permitir o mellor aproveitamento da cantidade dispoñible.Os topes de captura e desembarque fíxanse por xornada de pesca e diferenciados polo número de tripulantes do barco (ata 8 tripulantes ou máis de 8 tripulantes). Desde o vindeiro mes de xuño van incrementarse os límites debido á maior demanda comercial desas datas e pensando nas festas de San Xoan, e de xeito crecente durante as segundas partes das seguintes semanas.A Secretaría Xeral de Pesca recoñece a existenza de “claros signos de recuperación da pesqueira”, cando son os propios mariñeiros os que verifican que a abundancia de sardiña permitiría, xaora, un reparto máis amplo,A finais de xuño serán dados a coñecer os dictames científicos que se utilizarán para realizar unha revisión da cantidade de sardiña ibérica que se poderá pescar ao longo de todo o ano 2021.Para os pescadores galegos, a abundancia de sardiña é tanta que “un día vararemos o barco nela”.