O BNG de Noia impulsa unha nova ordenanza local a prol do galego

O BNG de Noia vén de anunciar que votará na vindeira sesión do pleno unha ordenanza que regule o uso do galego. A regulación pretende facer do galego o idioma vehicular da Administración local, ademais, tamén pretende o fomento e normalización do idioma galego na sociedade civil.

Ricardo Suárez, voceiro da agrupación noiesa do BNG

Así, en virtude da dita iniciativa, o Concello de Noia fomentará o galego mediante a súa utilización como lingua normal de comunicación de entrada na atención ao público, na documentación e actuación administrativa.

“Deste xeito”, informa o BNG, “Noia seguirá o exemplo de Carballo ou Ames, que contan xa na actualidade con ordenanzas similares para o impulso da lingua galega”.

Así mesmo, a corporación votará por unha modificación do imposto de circulación para bonificar os vehículos eléctricos e híbridos, logo de que o BNG chegara a un acordo cos grupos do Goberno para establecer dita bonificación no 50% e por un período de 8 anos.