“Novas medidas de aplicación na zona de regulación da NAFO”. Antón Luaces

Con 27 votos a favor, ningún en contra e unha abstención, a Comisión de Pesca do Parlamento Europeo e o Consello lograron un acordo políticos polo que se establecen novas medidas de conservación e execución para as pesqueiras na zona de regulación da NAFO (Organización de Pesca do Atlántico Noroccidental). Este acordo permitirá a rápida transposición ao marco legal da UE das normas xuridicamente vinculantes adoptadas pola propia NAFO nas súas reunións anuais de 2019 e 2020.

As novas medidas contemplan unha prohibición completa da pesca da quenlla boreal na área de NAFO, así como medidas tendentes a minimizar a captura incidental e a mortalidade desta especie en perigo de extinción. No caso da súa captura en vivo, as quenllas boreal (o vertebrado coñecido máis lonxevo) han de ser liberados da maneira que cause a leste o menor dano posible.

Acórdanse así mesmo novos requisitos técnicos para a captura de especies como os camaróns e lagostinos, para os que se empregarán redes dun tamaño de malla mínimo de 40 mm. E en canto á pesca de arrastre de bacallau na División 3 M, deberá utilizarse unha reixa de clasificación cunha separación mínima entre barras de 55 milímetros ao obxecto de reducir as capturas de individuos de tallas non regulamentarias. Desembárquelos na División 3 M estarán suxeitos a inspeccións.
Os Estados membros tamén deberán realizar inspeccións sistemáticas en cada desembarque de fletán negro e presentar informes de inspección con toda a información relevante, con respecto ás infraccións detectadas no mar relacionadas con ambas as especies ao secretario executivo da NAFO, a Comisión e Axencia Europea de Control da Pesca ( EFCA).

Ademais prorrógase un ano máis -ata o 31 de decembro de 2021- a prohibición das actividades de pesca de fondo nalgunhas divisións da área de Regulación de NAFO