Investigadores forestais fan un estudo dos tesouros ambientais do Pazo de Goiáns

O Pazo de Goiáns vai volvendo á vida e, con el, faino tamén a súa contorna natural, un tesouro de gran riqueza ambiental e histórica. Avalialo, inventarialo e determinar as actuacións máis axeitadas para poñelo en valor é o gran obxectivo agora do Concello de Boiro, que informou de que investigadores do Centro de Investigación Forestal de Lourizán visitaron a finca de Goiáns para coñecer o espazo e facer unha estimación do mesmo e as súas posibilidades.

O obxectivo destas accións é coñecer as especies que se atopan no Pazo e manter as masa forestais autóctonas, “para o que se precisa un saneamento”, informou o Concello, engadindo que baixo este obxectivo “é necesario facer unha análise de todas as árbores e determinar aquelas que están secas ou enfermas e supoñen un perigo para as demais especies”.

Os técnicos municipais recolleron as propostas dos investigadores sobre o saneamento e coidado das especies que se atopan na finca e que se valorarán nas vindeiras sesións da Comisión de Avaliación e Planificación do futuro do Pazo de Goiáns.