En Ribeira abonados os pagamentos aos beneficiados das axudas PEL-Reactiva

O Concello de Ribeira, unha vez rematados os prazos e emitida a proposta de resolución definitiva, realizou esta semana os pagamentos aos beneficiarios das axudas do PEL-Reactiva Ribeira, destinadas á reactivación económica e social do concello. Dotadas de 596.000 euros co-financiados por Deputación e Concello, teñen o obxectivo concreto de “subministrar liquidez a persoas autónomas e microempresas na procura de contrarrestar os efectos da COVID-19”.

Hai en total 281 beneficiarios, distribuídos en tres grupos:

• Os que se visen afectadas polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo.

• Os que non visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma.

• Aqueles que se viran na obriga de acollerse a un ERTE nos termos establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo.

A relación de beneficiarios e beneficiarias pode ser consultada na páxina web municipal.