“Aeroxeradores mariños V/s pesca”. Antón Luaces

Resucita en Galicia o temor a que a instalación na costa de parques eólicos mariños de xeración eléctrica convértanse en inimigos da sustentabilidade da pesca. A actividade eólica podería prexudicar á actividade pesqueira porque esta desenvólvese en lugares nos que debe compatibilizar o seu traballo co dos “muíños”.

O goberno galego busca un consenso coa pesca, a industria enerxética e o medio ambiente despois de que o Partido Popular de Galicia -con maioría absoluta na Cámara galega- haxa decidido presentar unha proposición non de lei na que insta á Xunta a constituír un observatorio que estude o desenvolvemento da enerxía eólica mariña que o propio Parlamento autonómico rexeitara por unanimidade hai 12 anos.
A instalación de parques eólicos mariños na costa desta Comunidade Autónoma non foi nunca ben recibida polos pescadores. Xa en tempos de Fraga Iribarne como presidente da Xunta, un dos seus máis apreciados deputados, José Manuel Vila, naquel momento secretario da confraría de pescadores de Malpica, manifestaba o seu máis decidido rexeitamento aos coñecidos como ” muiños de vento non mar”, o que valeu ao malpicán serios enfrontamentos cos seus compañeiros de partido e mesmo co presidente de leste e o entón conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga. Agora, a Xunta pretende analizar a fondo o impacto que a implantación dos devanditos parques eólicos pode ocasionar no ámbito marítimo-pesqueiro da zona litoral do territorio galego.
Antes de levar a cabo tal formulación, a Xunta barallará todos os estudos ambientais no seu poder ou aqueloutros de tipo socioeconómico específicos e de diálogo con entidades vinculadas a esa actividade, para sentar as bases do seu desenvolvemento desde un entendemento maioritario favorable.

A estratexia de Crecemento Azul avalada pola UE, do mesmo xeito que o Pacto Verde, aliñan a pretensión dos “populares” galegos e facilitan un movemento de lobby das empresas eólicas que, en ocasións agora mesmo maioritarias, afástanas dos plans de desenvolvemento do sector da pesca.
O vento en alta mar contribúe grandemente á produción enerxética nel baseada, pero pode chocar cos intereses das empresas pesqueiras máxime cando as previsións de produción sitúan no ano 2030 á eólica mariña por encima da de procedencia terrestre e constituírse no medio que fornecerá o 14% da demanda de electricidade da Unión europea.
A proposta para Galicia fai que se teña en conta, necesariamente, a dimensión das actividades marítimo-pesqueiras e que a dos parques eólicos sexa compatible coas relacionadas coa pesca.
Iberdrola, empresa líder en España na produción eólica, estuda destinar un investimento multimillonario para crear en Galicia un parque de 300 megawatts que xeraría 2.800 empregos, pero sen avaliar os que puidese perder a pesca.

Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores di que a súa organización “é sostible e queremos que o mundo sexa sostible. A condición de que a instalación dos xeradores de enerxía eólica mariña non estorben á pesca, non temos por que opoñernos a ela. Pero se afecta o sector pesqueiro, estarei totalmente na súa contra. Ese tipo de enerxía é un novo actor nun escenario que compartiriamos. Como o presidente da Xunta dixo no seu día, non se opoñía á enerxía eólica, a condición de que non prexudique ao sector pesqueiro”.
En opinión persoal do secretario xeral da patronal CEPESCA, Javier Garat, “débese facer unha boa xestión espacial onde competimos por obter recursos naturais -pesca, enerxía eólica, etc.- . Hai que protexer e defender o sector pesqueiro, que vive de todo iso desde hai moitos anos. Non se pode ir no seu prexuízo. Por tanto, é necesario que consulten ao sector da pesca, para que non ocorra como no Mar do Norte”.
A internacional Europêche foi sempre moi crítica con proxectos desta magnitude, convencida de que a actividade eólica mariña prexudica á pesca por canto esta desenvólvese nas mesmas zonas que permiten a existencia da actividade pesqueira.

Uns e outros moi atentos á posible afectación dun sector, o pesqueiro, fundamental en e para Galicia.