Aclaración do Concello de Ribeira ás persoas usuarias da Tarxeta Metropolitana de Galicia


O Concello de Ribeira considera aclarar a aqueles usuarios da tarxeta TMG – Transporte Metropolitano de Galicia que desfrutan de bonificacións adicionais (pensionistas e estudantes) que ditas bonificacións (de 15 e 25 céntimos por viaxe, respectivamente) póñense a disposición das persoas beneficiarias nos caixeiros da Abanca a partir da conclusión do mes seguinte a aquel en que se viaxou.

O prazo de caducidade para a aceptación da recarga é de dous meses dende esta posta a disposición.

Máis información en https://tmg.xunta.gal/