A Tarxeta xente nova a toda Galicia permite desde hoxe 60 viaxes gratuítas ao mes a menores de 21 anos

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou esta tarde que a extensión da tarxeta Xente Nova a toda Galicia permitirá, desde hoxe, 60 viaxes gratuítas ao mes aos menores de 21 anos, en calquera das máis de
3.100 liñas de autobús renovadas que xestiona a Xunta, completando deste xeito a aposta rotunda polo transporte público.
Durante o acto de presentación, Feijóo expuxo a modo de exemplo que, con esta iniciativa, a familia dun rapaz de Noia que acuda todos os días a estudar a Santiago aforrará, aproximadamente, 1.200 euros nos nove meses de período lectivo.
“O transporte público é a nosa forma de garantir o dereito de todos os cidadáns á mobilidade e o seu acceso aos servizos esenciais; ao tempo que se dilúen as fronteiras entre a Galicia urbana e a Galicia rural e avanzamos cara a unha nova mobilidade máis limpa e responsable”, precisou, recordando que para blindar este servizo a Xunta destina 80 millóns de euros cada ano.
Nesta liña, ademais de garantir uns servizos axeitados e bonificar os prezos, subliñou tamén as actuacións que se están a levar para mellorar as estacións de autobuses, renovar as marquesiñas e impulsar a intermodalidade.
O presidente da Xunta concluíu presentando a tarxeta Xente Nova como unha ferramenta para promover a Galicia moza, familiar, verde e sostible.