Unha nova actuación no Castro da Cidade permitirá recuperar novas vivendas

Cedida

Apenas catro meses despois do remate da terceira fase de escavación no Castro da Cidá o icónico xacemento arqueolóxico enclavado no cumio do monte do mesmo nome está a ser obxecto dunha nova intervención
arqueolóxica (a cuarta dende que se principiou a iniciativa no 2015) que vai contribuír grandemente a que o recinto recobre o seu primixenio aspecto.
En concreto, esta nova actuación persegue a recuperación da súa estrutura interior, así como a realización de escavacións puntuais en certos sectores co obxecto de determinar as zonas de paso orixinais da muralla perimetral máis próxima ao poboado, a cal (cómpre lembrar) foi restaurada na última actuación do outono pasado.
Circuíto perimetral
Os novos traballos, que arrancaron esta semana baixo a dirección do arqueólogo e restaurador Miguel Ángel López, xa están a dar os seus primeiros froitos. De feito, constatouse que a entrada que se viña utilizando ata agora para acceder ao interior do recinto non existía e restituíuse ao seu estado orixinal como tramo de muralla, o que permitiu que saísen á luz outras dúas vivendas que permanecían soterradas. Deste xeito, para acceder ao castro haberá que utilizar a
entrada que está orientada cara o parque natural, o que vai propiciar que aqueles que ascendan ata o cumio polo camiño que sube dende o miradoiro de Pedra da Ra realicen no final do mesmo un circuíto en torno á muralla.
A restauración que se está a acometer —sinala Miguel Ángel López— é de tipo preventivo, especialmente nas súas cabeceiras.
Para isto estanse a utilizar morteiros hidrófugos que repelen ahumidade e están tratados con tintes inorgánicos. Ademais, nos traballos de recuperación da estrutura interior estanse a facer unhaou varios fiados de protección para preservar o orixinal.
Itinerario de miradores
De forma parella coa intervención arquitectónica está previsto crear tamén na contorna un itinerario de miradores para que os interesados poidan contemplar o Castro da Cidade coas súas murallas dende distintos ángulos e perspectivas, ao tempo que se recreen nas vistas a lugares tan fermosos como a ría de Arousa ou o parque dunar.
A actuación, á que se achegou esta mañá o alcalde Manuel Ruiz, comporta un investimento de 41.800 euros e ten un prazo de execución de dous meses.

Cedida