SumaRibeira esixe que o PRUX recolla o peche da canteira de Casalnovo

Instalacións da canteira de Casalnovo, emprazadas no miolo do Parque Natural

SumaRibeira achegou este 22 de abril detalles pormenorizados sobre as súas alegacións ao PRUX do Parque Natural, que avanzamos os días pasados dende O Barbanza. A agrupación, en liñas xerais, reclama que o plan de usos e xestión do parque recolla o cese da actividade da canteira de Casalnovo e amplíe a xunta reitora a todos os partidos e colectivos interesados. Coincidindo coa celebración do Día da Terra (este 22 de abril), SumaRibeira presentou unhas alegacións que tamén inclúen un plan estratéxico para reactivar e revitalizar a economía, cun selo de calidade de produto natural do parque dunar.

Na presentación do escrito, o concelleiro, Xurxo Ferrón, lamentou que, “malia a boa vontade de SumaRibeira”, non fora posíbel chegar a “unhas alegacións consensuadas entre todos os grupos e os veciños/as afectados”.

A plataforma cidadá que coordina Xurxo Ferrón, logo dun proceso participativo coa xente, rexistrou un total de seis alegacións, entre as que salientou a relativa á canteira de Casalnovo, “pois semella unha incoherencia co propio texto do PRUX que se pase de puntillas sobre o impacto negativo da mesma no Parque e, sen embargo, si se fale do impacto que provocan outras instalacións industriais na zona”.

Asemade, para SumaRibeira, non “é de recibo que o poder político decidira, porque os técnicos si que falaron do tema, que non apareza ningunha previsión sobre o tempo de concesión que aínda ten a canteira nin sobre o seu futuro peche”. De aí que a primeira alegación desta agrupación política sexa “que se utilicen todas as ferramentas legais para o cese definitivo da actividade o antes posible e que se proceda á restauración da zona”.

Marián Santos, membro desta mesma agrupación política, puxo o foco na importancia de que se teña en conta a opinión de todos os/as veciños á hora de regular os usos do Parque e “a necesidade de diálogo para que todo o mundo perciba este complexo como o que é, un dos mellores espazos que ofrece o concello, que debe poder ser desfrutado por todos e todas por igual”.

Para garantir este diálogo, Santos referiuse a outra alegación de SumaRibeira, que pide “a ampliación da xunta reitora a todos os partidos políticos que teñen representación no Concello”, así como “a diferentes entidades e grupos interesados”. Reclamou tamén que se inicie unha quenda de contactos cos propietarios para afondar na posibilidade de que as propiedades afectadas polas restricións poidan pasar a ser públicas e advertiu sobre “o orzamento previsto para o desenvolvemento do PRUX, pois 10 millóns de euros para un plan a dez anos, semella unha cantidade insuficiente”.

Por último, Manuel González, membro tamén de SumaRibeira, lembrou que por ser este 22 de abril o Día da Terra “debemos esixir ferramentas para sensibilizar a todo o mundo de que o Parque é a nosa xoia da coroa, que debe ser protexida pero tamén pode ser aproveitada para obter unha rendibilidade para veciños e veciñas dentro da economía verde”. Neste sentido, fixo referencia á alegación na que se reclama que se “elabore un estudo de viabilidade dun plan estratéxico que sirva para reactivar e revitalizar a economía da zona e a creación dun selo de excelencia de produto natural do parque dunar”.