Os negocios da plataforma Mercarianxo.gal estrean distintivo con código QR exclusivo

A plataforma de comercio electrónico Mercarianxo.gal, habilitada pola Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) en colaboración co Concello, ofrece dende mediados de abril un novo servizo a todos os negocios participantes na iniciativa: un signo distintivo co que poderán mellorar a atención ao cliente e acreditar a súa presenza no marketplace rianxeiro, con todas as vantaxes que isto implica (comodidade para as e os clientes, visibilidade total para o establecemento, marca diferencial de transformación e innovación, presenza nas redes sociais, comunicación total, etc).

Segundo explica a ARE, este expositor-distintivo ten un código QR exclusivo para cada negocio que redirixirá ás cartas no caso dos restaurantes ou as tendas online no caso dos comercios.⁣ Os signos comezaron a distribuírse no ámbito da hostalería e logo foron habilitados nos comercios.

Por certo que a plataforma Mercarianxo.gal está representada xa (dende mediados de marzo) por máis dunha trintena de negocios pertencentes aos ámbitos do comercio e a hostalería locais.

A entidade empresarial rianxeira lembra que a plataforma segue aberta, totalmente dispoñíbel, para que “calquera empresa que queira lanzarse á venda online poida facelo poñéndose en contacto coa ARE ou a través de Mercarianxo.gal para a súa incorporación”.