Boiro convoca un proceso selectivo para a elaboración dunha listaxe de animador/a sociocultural

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección
dunha lista laboral temporal de animadores/as socioculturais. O número
máximo de integrantes da lista será de 20 e o sistema de acceso vai ser
mediante concurso-oposición libre. O prazo de presentación de solicitudes abremañá e será de cinco días hábiles.
As persoas interesadas deben estar en posesión do título de Técnico
Superior en Animación Sociocultural ou equivalente. O proceso selectivo
constará dunha primeira fase de oposición que consta de tres exercicios de carácter obrigatorio: unha proba de coñecemento teóricos no campo de animación cultural; unha proba de comprobación de coñecementos prácticos; e unha proba de coñecemento da lingua galega. Para a fase de concurso
valorarase a experiencia profesional e a formación específica superior en materia de xestión cultural, animación sociocultural e/ou desenvolvemento comunitario.
O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe o anuncio da convocatoria e bases, polo que o prazo de presentación de solicitudes abre mañá e será de cinco días hábiles. As solicitudes e a documentación requirida deben entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica. As bases da convocatoria e toda a información sobre o proceso están a disposición das persoas interesadas na web municipal ( www.boiro.gal )