O Concello de Boiro licita as obras de instalación de auga potábel en Bealo

O Concello de Boiro licitou as obras de instalación de auga potábel na parroquia de Bealo. Con estas obras, financiadas con cargo ao POS 2020 da Deputación Provincial da Coruña, vaise completar a actuación para a dotación do devandito servizo básico das vivendas do dito núcleo que quedaron sen el na dúas primeiras fases de execución desta obra. Trátase, en palabras do Concello, “dunha demanda histórica da veciñanza de Bealo”.

Coa actuación que agora está en licitación vaise completar a rede de auga potábel programada e vaise levar ás vivendas mais afastadas da rede principal de abastecemento. Coa actuación pretendese executar a zona lateral dos beirís das vías existentes, dun total de 5.160 metros repartidos en seis tramos para proceder á instalación do tubo principal de abastecemento.

Logo desta actuación conectarase o abastecemento a cada vivenda, ata o pé de cada propiedade, incluíndo arquetas e chaves de corte, para logo repoñer o pavimento danado. O orzamento total da actuación que está en proceso de licitación é 242.729,76 euros. O Concello de Boiro conta co financiamento da Deputación Provincial da Coruña para a execución destas obras, que se van levar a cabo con cargo ao Plan de Obras e Servizos (POS 2020).