“Manter a cota de ollomol e gañar cota de bacallao, obxectivo español”. Antón Luaces

As conversacións entre a Unión Europea e o Reino Unido para establecer as posibilidades de pesca para 2021 (no caso de especies de augas profundas para o bienio 2021-2022) continúan o seu desenvolvemento. Mentres tanto, a Comisión pretende estender os TAC provisionalmente ata o próximo 31 de xullo. Esta proposta podería ser debatida no Consello de Agricultura e Pesca da Unión Europea a celebrar os días 22 e 23 de marzo, coa pretensión de que a frota comunitaria manteña a súa actividade ata a finalización das consultas.
Para o ministro español de Pesca, Luís Planas, as conversacións entre a UE e o Reino Unido han entrado nunha fase decisiva e deben conducir á consecución dun acordo que dote de claridade e certeza ao sector pesqueiro, para a planificación do seu traballo. Unido a todo iso, a Comisión Europea debe manter “unha defensa firme dos intereses da frota comunitaria, así como os principios da Política Pesqueira Común nas devanditas negociacións”, sostén o ministro.
Debido á marcha destas negociacións, non parece probable que se poida alcanzar un acordo para fixar os TAC definitivos do ano 2021 antes de que finalice este mes. Por este motivo, a Comisión presentou esta semana unha nova modificación do Regulamento de TAC e cotas adoptado no Consello de decembro pasado.
​A extensión ata o 31 de xullo dos TAC provisionais conlevaría un enfoque diferente, por canto xa se ha prorrateado para este período de sete meses a parte proporcional dos TAC definitivos que se estima poden ser finalmente acordados co Reino Unido para 2021. A presidencia portuguesa ten a intención de adoptar esta proposta no Consello do próximo luns, 22 de marzo, para que a frota comunitaria poida manter a actividade ata que finalicen as consultas.
España logrou -segundo palabras do ministro Luís Planas- que a Comisión acepte propoñer ao Reino Unido continuar coa actual cota para o ollomol das zonas 6, 7 e 8, unha das principais demandas españolas. Tamén se exporá a mesma situación para o bacallau do mar Céltico, unha pesqueira da que España non conta con asignación propia e só pode conseguir cantidades de cota a través do mecanismo de bolsas, máis limitado tras a saída do Reino Unido, co seu parte de cota correspondente.
Nas propostas españolas figura así mesmo o resultado das negociacións para intercambio de cotas en 2021 entre a Unión Europea e Noruega, nos que a UE logrou 1.430 toneladas de bacallau.
Trátase dun acordo moi favorable para España, que obtería 3.290 toneladas de bacallau en Noruega por este intercambio. Ademais, evitouse, polo intercambios con Noruega, a contribución de lirio sur, que non formará parte das cantidades cedidas ao país escandinavo no acordo final.