“Feminismo= Igualdade”. José Manuel Pena

Vexacións, abusos sexuais, violacións, violencia machista, asasinatos, discriminación, malos tratos…, son algunhas situacións que aínda están a padecer millóns de mulleres no planeta, e loxicamente España non se atopa á marxe desas realidades. Por iso coas nosas avoas, nais, irmás e fillas seguimos tendo unha débeda pendente: Xustizae Igualdade Real.
Próximo o Día Internacional da Muller, é de fácil constatación de que
nalgúns países de África, Asia ou América Latina as mulleres seguen
sendo meros obxectos, se apenas dereitos. Violadas e asasinadas con total
impunidade, co beneplácito dos propios gobernantes. Maltratadas e
obrigadas a casar cos seus verdugos ou violadores, a idades moi
temperás. Algunhas son queimadas vivas, lapidadas, utilizadas como
escravas, obrigadas a exercer a prostitución ou ben vendidas, literalmente,
para trátaa de persoas nalgúns países que presumen de avanzados e
desenvolvidos.
Todos tiñamos que ser conscientes de que no século XXI as mulleres
non deberían seguir sufrindo todo tipo de discriminacións. En cambio, a
realidade é ben diferente e é por iso que, cada vez máis, o movemento
feminista está máis unido en todo o mundo e é máis consciente da
necesidade de loitar pola Igualdade.
Tamén é certo de que cada vez son máis os países conscientes desta
loita, pero uno dos exemplos nas políticas reais para promover
a igualdade de xénero en Europa é Noruega, un país no que sobre o 80
por cento das mulleres traballan fóra de casa. Aquí as grandes empresas
e multinacionais que non cumpren coa legalidade vixente, en materia de igualdade de xénero, son fortemente sancionadas e descartadas das
axudas públicas.