En Ribeira comeza o prazo para presentar ofertas ás obras da rúa Romero Ortiz

O Concello de Ribeira vén de anunciar a apertura do prazo para presentar ofertas para a pavimentación da rúa Romero Ortiz.

As obras teñen como obxectivo mellorar as condicións de accesibilidade dende a rúa Romero Ortiz ata a da rúa Cervantes pasando polo Malecón. A actuación constará da creación dunha plataforma única na que vehículos e peóns circulen á mesma cota. Para iso levaranse a cabo a substitución do aglomerado da calzada por pavimento de formigón semipulido no que se intercalarán franxas transversais de lousas de granito, para dotar á rúa de dúas zonas diferenciadas cun ensanchamento nas áreas de tránsito peonil.

As empresas interesadas terán ata o 23 de marzo para formalizar a súa proposta de obra, que ten un prezo de licitación de 164.161 euros e un prazo de execución de cinco meses.