Acondicionamento e roce en Pedrachán, Argalo e Obre (Noia)

O servizo de xardinaría do Concello de Noia que dirixe Ana García está a levar a cabo estes días importantes traballos de limpeza, roce e acondicionamento en varios enclaves do termo municipal.

Os labores despréganse co apoio dos traballos do programa PEL de emprego da Deputación da Coruña.

Leváronse a cabo tarefas de roce e limpeza en Pedrachán, na Fonte de Argalo e nos camiños do Obre e Río do Porto.

Estas labores continuarán, nos vindeiros días, por outros lugares do concello.