A Deputación da Coruña pon en marcha diversas accións formativas online para escolas deportivas

A Deputación da Coruña pon en marcha diversas accións formativas online para escolas deportivas. Ditas actividades son de balde e nelas poden participar todos os clubs e entidades deportivas da provincia da Coruña.

En total hai 7 accións formativas de 6 horas cada unha, que están distribuídas por 50 comarcas da Coruña. Os contidos das actividades están relacionados coa xestión de redes sociais e a dixitalización.

A comarca de Barbanza recibirá estes cursos do 15 de maio ao 5 de xuño. As actividades impartiranse en Noia e arredores. Os interesados deberán cubrir a solicitude e presentala a través da sede electrónica da Deputación.