Sachos á Rúa: “Queremos axudar a quen aposte polo emprendemento no rural como modo de vida”

A asociación agro-ecolóxica da nosa comarca Sachos á Rúa comezou o ano 2021 tentando dar resposta a dúas problemáticas que afectan ao mundo rural e ao ámbito urbano. Por unha banda, o despoboamento das nosas aldeas e o esmorecemento dos seus modos de vida tradicionais, proceso agravado pola imposibilidade de facer un efecto chamada eficaz a persoas que desexen asentarse no campo. Por outra banda, a urxencia que motiva a unha parte da nosa xente nova, acrecentada polas consecuencias críticas xeradas pola pandemia, de buscar novos xeitos de vida e desenvolvemento produtivo. Para afrontar estes desafíos Sachos á Rúa deu forma á plataforma Agro Novo. Trátase, din, de axudar ás mozas e mozos que precisan casa na nosa comarca para desenvolver o seu proxecto de vida no rural.

En concreto, a finalidade de Agro Novo é “ser a canle de comunicación entre as persoas que precisan unha vivenda para vivir no rural e as propietarias que desexen alugar inmóbeis a prezos accesíbeis”.

Falamos con Sachos á Rúa e isto é o que nos contan.

-Como vai funcionar a plataforma? Será unha plataforma tecnolóxica a xeito de rede social?

-Sobre o funcionamento da plataforma, a nosa intención é empregar o Facebook e o Instagram da asociación de Sachos a Rúa como canle de difusión, ademais do boca a boca, para aquelas persoas que non conten cas redes sociais na súa vida…

As feiras que facemos no Rueiro de Ribeira os primeiros, terceiros e quintos sábados de cada mes seguro que tamén son un moi bo punto de encontro.

Tamén poñemos a disposición o correo electrónico da asociación e dous teléfonos de contacto, onde esperamos recibir achegas tanto de xente nova con ganas de emprender no rural e co interese de establecerse na aldea, como tamén de propietarias/os de vivendas en desuso que estean dispostas/os a alugar a baixo custe por un longo período.

A nosa función como plataforma será basicamente pór en contacto as dúas partes interesadas, e no caso da xente nova, ofrecer tamén outros recursos dos que dispoñemos na asociación, formación, teórico-práctica en agricultura ecolóxica, posibilidade de participar no mercado dos sábados, axuda na procura de terras para cultivar, etc.

-Cal será o ámbito xeográfico de actuación da plataforma?

-O ámbito xeográfico de actuación vai ser polo momento a zona do Barbanza xa que é onde Sachos a Rúa leva tecendo dende fai anos unha rede de apoio mutuo que conecta a persoas que desenvolvemos dunha maneira ou outra actividades no rural.

-Que nivel de participación ten de saída?

-A creación da plataforma veu dada polas achegas que recibimos de mozos e mozas que precisan casa pola zona para desenvolver o seu proxecto de vida no rural, e que dalgún xeito xa participan na asociación ou teñen intención de participar unha vez encontren un lugar próximo onde establecerse.

-Credes que a crise sanitaria e económica que estamos a vivir pode propiciar o éxito da iniciativa, pola tentativa das novas xeracións de buscar xeitos de vida alternativos aos actuais, lonxe das cidades e do punto máis crítico das restricións e do perigo de contaxio?

-É certo que a situación actual de crise tanto económica como sanitaria pode ser un factor que propicie a volta ao rural, pero mais ben o que vemos no noso redor é xente nova motivada por unha ética de vida entorno ao respecto polo medio ambiente que avoga pola colectividade en detrimento do individualismo destes tempos, e que apostan polo emprendemento no rural como modo de vida. Tamén esperamos que esta iniciativa sexa un efecto chamada para todas aquelas persoas que aínda non deron o salto e que levan tempo argallando como facer. Pois ben, dende Sachos a Rúa, a través desta nova plataforma, animamos a mocidade a emprender no rural e a seguir tecendo nesta comunidade da que formamos parte.

O foco, na xente nova

Como dixemos, a asociación pon o foco, especialmente, na xente nova: “Até nós chegan, cada vez con máis asiduidade, demandas de persoas, especialmente novas, para establecerse no rural e poder realizar os seus soños traballando no campo dunha maneira sustentábel. Dende o noso colectivo podémoslles ofrecer terreos, formación e outras ferramentas para poder comezar, pero en moitos casos, precisan de atopar unha vivenda próxima á rede da que formamos parte, na zona do Barbanza”, explican, engadindo que este foi o xermolo “dunha idea que consistiu en crear unha plataforma de contacto que establecese unha canle de comunicación entre as persoas que precisan unha vivenda no rural e as persoas propietarias que queiran alugar a un prezo asequíbel as súas propiedades, co compromiso dos primeiros a realizar os precisos traballos de coidados e mantemento da vivenda e do espazo exterior”.

A asociación ponse a disposición de todas aquelas persoas que queiran tirar proveito da iniciativa, e faino a través das seguintes canles: o enderezo electrónico sachosarúa@gmail.com e máis os teléfonos 686 097 190 / 663 56 28 18.