O BNG de Ribeira pide mellorar a limpeza e o mantemento de parques infantís e zonas verdes

Ribeira e as súas parroquias contan cun bo número de parques infantís e áreas de lecer que presentan un estado de conservación insuficiente, sobre todo após varios meses en desuso por mor das restricións para facerlle fronte á Covid-19. Desde o BNG,din, son conscientes de que a veciñanza é moi crítica coa situación na que se atopan algúns destes equipamentos porque existe un desleixo por parte do goberno local para evitar que o estado de conservación sexa tan malo.

Segundo informou o concelleiro Luís Pérez Barral, “os parques e áreas de lecer deterióranse máis co paso dos anos e tamén por non adoptar as medidas de conservación oportunas de maneira anual”. Após dous meses e medio sen poder empregar debidamente os parques infantís, áreas verdes e parques biosaudábeis o Concello de Ribeira debe facerlle unha posta a punto porque moitos presentan carencias importantes. Pérez Barral considera que “calquera persoa pode atopar en elementos de xogo infantís; partes rotas, limo acumulado polo paso do tempo, suciedade, ferruxe, valos de madeira sen pintar nin vernizar, zonas de xogos sen acolchar e un longo etcétera”. Tamén nas áreas verdes hai unha falta de planificación na roza da vexetación, pois é habitual atopar abundante vexetación que debería estar rozada para que a veciñanza poida desfrutar en condicións da área de lecer cando hai bo tempo.

Para o BNG, o Concello de Ribeira é consciente destas eivas, pois non é a primeira vez que o Bloque trae ao Pleno as deficiencias en zonas infantís e áreas de lecer, senón que tamén o teñen feito veciños e veciñas a título individual e mesmo clubs deportivos, ou as asociacións veciñais como a Asociación de Veciños de Carreira, a Asociación Social e Cultural de Bandaorrío ou a Asociación de Veciños de Oleiros, entre outros colectivos.

Desde o BNG reiteran a necesidade de cubrir varios parques infantís para que poidan ser empregados todo o ano pois xogar cando veñen épocas de tanta chuvia como este inverno pode ser unha difícil de facer. Asemade creen que se deberían instalar paneis con indicacións de uso e variedade de xogos para as diferentes idades a todos os parques do municipio. Por outra banda instan a que o Concello conte con parques inclusivos e adaptados para crianzas con mobilidade reducidapois entendemos que estas crianzas teñen dereito a xogar en igualdade. Por último propoñen adoptar as medidas para mellorar a seguridade dos parques que están a carón das estradas.

Por todos estes motivos o BNG solicítalle ao Concello de Ribeira:

  • Facer unha limpeza e unha revisión do mantemento de todos os parques infantís, áreas verdes e parques biosaudábeis.
  • Cubrir algúns parques infantís para poder ser empregados todo o ano e dispoñer de variedade de xogos, tamén para crianzas con mobilidade reducida.
  • Que o Concello de Ribeira mellore a seguridade dos parques que están próximos a estradas.
  • Que o Concello de Ribeira faga unha posta a punto das zonas verdes.