En Ribeira segue á alza o volume de roupa usada recollida nos contedores do municipio

As restricións que está a provocar a pandemia dende mediados do pasado marzo non menoscabaron a solidariedade da veciñanza ribeirense e, por cuarto ano consecutivo dende a súa implantación, segue en aumento o
número de toneladas de roupa usada recollidos nos seis contedores
dispostos ao efecto noutros tantos puntos do termo municipal.
Así, de acordo cos datos facilitados pola Fundación Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela (da cal depende a empresa
de inserción laboral Arroupa), no 2020 se recolleron un total de
37.369 kilos, o que significa un 2,37% que en 2019, no que a cifra foi
de 36.504. Cómpre lembrar que en 2018 foron 34.248 e no 2017
25.578 kilos.
Por volume de recollida, o situado na avenida da Coruña foi o colector
no que máis téxtil se depositou: un total de 7.414 kilos. Séguenlle os
localizados na rúa Estatuto (7.057), na praza dos Mariñeiros (5.993),
en Aguiño (5.457,50), en Palmeira (6.145) e no entorno da igrexa
parroquial (5.012,50).
Cómpre lembrar que en virtude deste acorde e sen custe ningúnpara as arcais municipais, é esta organización benéfica a través daempresa de inserción Arroupa a que efectúa este servizo derecollida cun dobre propósito social (os labores son realizados porpersoas en risco de exclusión) e medioambiental (reciclando edándolle unha segunda vida a aquelas prendas en condicións deser recuperadas)Cómpre lembrar que en virtude deste acorde e sen custe ningúnpara as arcais municipais, é esta organización benéfica a través daempresa de inserción Arroupa a que efectúa este servizo derecollida cun dobre propósito social (os labores son realizados porpersoas en risco de exclusión) e medioambiental (reciclando edándolle unha segunda vida a aquelas prendas en condicións deser recuperadas)Cómpre lembrar que en virtude deste acorde e sen custe ningúnpara as arcais municipais, é esta organización benéfica a través daempresa de inserción Arroupa a que efectúa este servizo derecollida cun dobre propósito social (os labores son realizados porpersoas en risco de exclusión) e medioambiental (reciclando edándolle unha segunda vida a aquelas prendas en condicións deser recuperadas)Cómpre lembrar que en virtude do acordo subscrito polo Concello e Cáritas Diocesana no 2017 e sen que supuxera ningún custe para as arcas municipais, a empresa de inserción laboral Arroupa vén efectuando este servizo de recollida cun dobre propósito social (os labores son realizados por persoas en risco de exclusión) e medioambiental (reciclando e dándolle unha segunda vida a aquelas prendas que se atopan en condicións de ser recuperadas).