En Boiro ofrécense prácticas de formación en turismo, recursos humanos e servizos sociais

O Concello de Boiro anunciou a convocatoria de bolsas de formación nas áreas de Educación Social, Persoal e Recursos Humanos e Turismo. As bolsas de formación están destinadas a persoas acabadas de graduar en algunha das universidades galegas. Segundo engade o Concello, toda a información sobre as bolsas está a disposición das persoas interesadas no departamento de Persoal.

O obxectivo é “potenciar a formación para aumentar a empregabilidade no municipio” ao tempo que se potencia a formación dual e ofrécese experiencia laboral aos estudantes universitarios. Tamén se busca poñer en valor as ideas e traballo dos novos titulados participando en proxectos no Concello de Boiro.

Os requisitos das persoas solicitantes destas bolsas de emprego son ter a titulación universitaria da área correspondente: Grao en Educación Social, Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos ou Gran en Turismo, Historia ou Xeografía e Historia. As persoas solicitantes teñen que ter remataxos os estudos nos últimos tres anos, ser menores de 31 anos e inscribirse no Servizo Público de Emprego.

En total ofértanse tres bolsas, unha en Persoal e Recursos Humanos, outra en Educación Social e outra en Turismo de dous meses de duración cada unha delas. Máis información sobre as bolsas de formación na web municipal ou no departamento de persoal do Concello de Boiro.