As deportistas rianxeiras rompen desigualdades na revista DESligaTE

Rianxo é un referente deportivo e, ademais, un referente da igualdade no deporte. Isto reflíctese no primeiro número de DESligaTE, xornal deportivo en contra das violencias machistas, un proxecto da Universidade da Coruña que achega unha mirada integradora ao deporte e libre de exclusións, estendendo a loita polo igualitario ao resto dos ámbitos sociais.

O xornal conta (como dixemos) con importante participación rianxeira. Vén da man da Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC e conta co apoio da Asociación de Mulleres Deportistas Galegas (MUDEGA e os Centro de Información á Muller de Ferrol e Coruña.

Manuela Vázquez Coto (Rianxo, 1980), licenciada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e profesora de Educación Física, aborda no seu artigo Fútbol, no centro do patio? a necesidade da creación de espazos de xogo nos patios escolares que cubran as necesidades e os intereses tanto de nenos coma de nenas.

Na revista hai tamén unha entrevista a Carme Veiga (Rianxo, 1997) formada no Club de Remo Rianxo e na actualidade patroa do Club Remo Ares, na que fala da súa experiencia no mundo do remo.

Tamén se recollen fotografías da bancada feminina da traiñeira do Club Remo Rianxo e do CD Unión Feminino de fútbol do CD Unión de Asados.