Unha decena de centros educativos da comarca participan este curso nos Clubs de Lectura

O programa Clubs de Lectura para impulsar a fidelidade aos libros entre o noso alumnado de ESO, Bacharelato ou FP, chegará este curso a 213 centros escolares de toda Galicia e a aproximadamente 10.100 participantes. Entre estes centros escolares onde se vai estrear a iniciativa atópanse os seguintes da nosa comarca: o IES Espiñeira e o IES A Cachada, os dous de Boiro; o CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro; o IES Campo de San Alberto de Noia; o IES Maruxa Mallo e o IES Poeta Añón, os dous de Outes; o IES da Pobra do Caramiñal, o IES de Porto do Son; e o IES Leliadoura e Nº1, estes dous de Ribeira.

O programa Clubs de Lectura forma parte do Plan Lía de Bibliotecas escolares e ten como obxectivo “impulsar o hábito lector, mellorar as habilidades sociais e a aprendizaxe desde o espazo da biblioteca escolar de cada centro”.

Para tal fin, o Goberno galego, a través da Consellería de Educación, destina un total de 220.000 euros a este programa cunha asignación por centro para, fundamentalmente, a adquisición de libros para as actividades do club (que posteriormente pasarán a formar parte dos fondos da biblioteca) e para outros gastos derivados do seu funcionamento.

O pasado curso participaron nesta iniciativa un total de 247 centros de toda Galicia e aproximadamente 13.100 alumnas e alumnos.