SOGAMA tratou case 70.000 kg de residuos sanitarios da segunda onda da COVID-19

A Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) tratou dende o pasado 23 de novembro ata o 18 de decembro un total de 69.800 quilos de residuos sanitarios de baixo risco (buzos, luvas, máscaras desbotábeis e similares) procedentes de centros adscritos ao SERGAS.

Deste xeito, SOGAMA viu incrementada a súa acción nun 7,38% nesta segunda onda con respecto á primeira por mor da COVID-19. Así, o SERGAS, ante a sobresaturación e falta de capacidade das instalacións encargadas expresamente do tratamento desta tipoloxía de refugallos, decidiu acudir á sociedade ambiental galega, para que asumise a xestión dos materiais de baixo risco.

Por un lado, SOGAMA habilitou no seu Complexo Medioambiental de Cerceda unha planta específica para tratar estes refugallos, dende a súa trituración ata o seu acondicionamento para convertelos nun combustíbel CDR, que é valorizado enerxeticamente na planta termoeléctrica a máis de 850ºC, para eliminar os patóxeno e outros axente nocivos.

Así, sumando os dous períodos de máxima incidencia da COVID-19, a sociedade ambiental eliminou 134.800 quilos de residuos sanitarios de baixo risco, evitando o seu depósito en vertedoiro. Esta boa labor é apoiada dende o Goberno central, que dan preferencia á fracción de residuos e a valorización enerxética fronte á tirada no vertedoiro.