Rexistrado un tremor fronte a Porto do Son de magnitude 3

O Instituto Xeográfico Nacional rexistrou un terremoto de magnitude 3 que se localizou fronte á costa de Porto do Son.

O movemento sísmico tivo lugar sobre as dúas da madrugada a uns cinco quilómetros de profundidade da costa , polo que non foi perceptible na superficie do mar nin tampouco en terra.


O Instituto Xeográfico Nacional,informou que esta actividade é normal na cortiza terrestre fronte á costa española, e aínda que a magnitude 3 xa é de certa importancia.

Instituto Xeográfico Nacional