En Boiro eliminados 3 puntos de Vertidos de Augas residuais en Agañán, Barraña e Sandrezo

A Xunta vén de eliminar tres puntos de vertidos de augas residuais no concello de Boiro.

Os inspectores do Plan de Control de Vertidos, desenvolvido desde Augas de Galicia, localizaron estes focos contaminantes nos lugares de Agañán, en Abanqueiro; en Barraña; e en Sandrezo, en Cespón.

As mostraxes de control realizadas nestes puntos de desaloxo de augas pluviais amosaron a presenza de contaminación de orixe fecal, polo que se requiriu ao Concello de Boiro a realización de actuacións para a emenda destes focos.

O Concello de Boiro procedeu á inspección das redes coa fin de poder determinar a orixe das emisións contaminantes e acometer a súa eliminación. 

No caso do vertido da zona de Agañán, a problemática derivaba da rotura nun pozo de saneamento interno, que estaba a orixinar que as emisións contaminantes acadasen a rede de pluviais que desauga na ría de Arousa.

Os aportes identificados en Barraña, nunha rede de pluviais que desauga na marxe dereita do rego de Breiro, así como o vertido localizado no lugar de Sandrezo e que desauga nunha cuneta do lugar, proviñan de conexións irregulares de inmobles próximos.

Os técnicos de Augas de Galicia realizaron unha recente inspección na que corroboraron a corrección das deficiencias identificadas nos puntos. Tamén se efectuaron novos controis analíticos que amosaron a ausencia de emisións contaminantes.

Barraña Boiro