Eliminado un vertido de augas residuais na zona do Conchido no límite entre A Pobra e Boiro

A Xunta vén de eliminar un punto de vertido á ría de Arousa, no concello da Pobra do Caramiñal.
O persoal do Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia localizou este punto tras recibir a notificación a través do Servizo de Emerxencias 112 dun vertido de augas residuais que estaba a afectar a un banco marisqueiro.
Os técnicos da Xunta procederon á inspección visual e á toma de mostras na zona, identificando a orixe do aporte de augas residuais no atranco no colector de saneamento que dá servizo ás vivendas da zona do Conchido, no límite co municipio de Boiro.
Desde Augas de Galicia requiríuselle ao Concello a adopción das medidas correctoras oportunas para o cese dos vertidos, procedendo este á limpeza e desentullo deste colector.
Os técnicos de Augas de Galicia constataron nunha recente inspección o cese dos vertidos e da afección ao dominio público marítimo-terrestre.