Até 167 persoas autónomas e empresas de Noia recibirán as axudas de PEL Reactiva

En Noia deuse a coñecer a cifra de persoas autónomas, microempresas e pemes que se van beneficiar das axudas do programa PEL Reactiva da Deputación de Coruña, apoios de financiamento que mobilizarán no termo municipal noiés un total de 300.000 euros (240.000 da entidade provincial e 60.000 do Concello) e contribuirán ao fortalecemento e á competividade de 167 iniciativas empresariais. Achegaránselles axudas de entre 3.000 e 1.500 euros para facer fronte ás negativas consecuencias derivadas da pandemia. Dispoñen até o 31 de marzo para xustificar as subvencións.

As persoas autónomas e empresas beneficiadas poden, con este importe, comprar material antiséptico, produtos hixiénicos e de limpeza; sufragar gastos de arrendamento e canon, como maquinaria, vehículos, locais ou instalacións; gastos de reparación e conservación ou adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19; primas de seguros ou subministracións.