A Deputación financia con 94.733 euros as obras de renovación das beirarrúas de Obre, en Noia

A Deputación da Coruña anunciou que vai financiar a reparación da beirarrúa norte da estrada AC-550 ao seu paso polo núcleo de Obre, no concello de Noia. O ente provincial destina 94.733,86 euros con cargo ao Plan Único para levar a cabo esta actuación, que se atopa en fase de licitación.

A Deputación lembra que “na actualidade a beirarrúa conta con graves deficiencias, presentando gretas, lousas rotas e bordo desnivelado e con roturas, onde a vexetación comeza a xurdir”. Así pois, “levaranse a cabo tarefas na zona que vai do número 2 ao 26, no Obre, para corrixir estes problemas e dotar aos peóns dun espazo accesíbel e seguro para o seu tránsito”, explica a entidade, engadindo que “para a nova beirarrúa dispoñerase un pavimento de formigón armado de cor gris, con acabado semipulido”.

Dentro do proxecto renovarase tamén o sistema de recollida de pluviais, que se atopa atascado na actualidade, así como a tubaxe de abastecemento de auga potable e as acometidas das vivendas.

As obras están en fase de licitación e as empresas que estean interesadas en presentar as súas propostas poderán facelo ata o 3 de febreiro de 2021.