Os socialistas de Ribeira piden que a web municipal inclúa ligazóns ao PXOM e ao catálogo de edificios singulares

Typing on laptop closeup, chatting in Facebook, meeting website. Blogger, journalist writing new article.

O PSdG-PSOE de Ribeira, a través do seu concelleiro e voceiro José Manuel Vilas, presentou un rogo ao pleno da Corporación relativo á páxina web do Concello de Ribeira, que, segundo indican os socialista, non permite, a diferenza do que acontece cos sitios de outros concellos, o acceso a información normativa e planimétrica do vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

A agrupación tamén solicita que se inclúa o Catálogo de Edificios Singulares e Elementos Culturais de setembro 1999.

Os socialistas requiren que ese habiliten, por parte de quen corresponda, “ligazóns de acceso ao PXOM do Concello e ao devandito catálogo”, enlaces que deberan situarse na sección de destacadas ou ben dentro do apartado Normativa Municipal.