O premio á mellor iniciativa empresarial da Deputación da Coruña repartirá 75.000 euros

A Deputación da Coruña vén de convocar a cuarta edición do Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial (PEL-EPR PREMIO), un galardón incluído entre as accións de incentivos á calidade e á innovación da idea empresarial do Plan de Emprego Local (PEL) co que se pretende recoñecer, visualizar e promover “o valioso traballo realizado polas pequenas e medianas empresas, microempresas, autónomos/as, concellos e asociacións empresariais da provincia da Coruña”, así como amosar o seu apoio nesta situación excepcional que estamos a vivir.

Concederanse un total de cinco galardóns por un importe total de 75.000 euros outorgándose 15.000 euros a cada categoría. As tres categorías dirixidas a pemes, microempresas, profesionais individuais e autónomos/as son as seguintes:

1ª Categoría. Premio á mellor iniciativa empresarial nova. Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as que iniciasen a súa actividade empresarial ininterrompida nas anualidades 2019 ou 2020.

2ª Categoría. Premio á mellor iniciativa empresarial consolidada. Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as que comezasen a súa actividade empresarial ininterrompida durante a anualidade 2015 ou con anterioridade.

3ª Categoría. Premio á mellor iniciativa innovadora na loita contra a COVID-19. Para pequenas e medianas empresas, microempresas, autónomos/as e concellos que a través da súa actividade innovadora axudasen a frear a expansión da COVID-19, investigaran unha posíbel cura e/ou contribuísen dalgún xeito a paliar os danos, efectivos e colaterais, ocasionados pola pandemia.

A participación só poderá realizarse mediante a presentación telemática da documentación, a través da plataforma Subtel.

O prazo de presentación de candidaturas ficará aberto ata o 8 de xaneiro de 2021 ás 14.00 horas.

Podemos consultar as bases na páxina web do premio provincial á mellor iniciativa empresarial.