Artigo 19 -Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Manuel Dominguez III

Artigo 19 -Declaración Universal dos Dereitos Humanos
” Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión e de expresión; este dereito inclúe o de non ser molestado por mor das súas opinións, o de investigar e recibir informacións e opinións, e o de difundilas, sen limitación de fronteiras, por calquera medio de expresión”.-
Son xa demasiado vello para ter medo.
Así pois enfrontándome á marea, engadirei, complementar os ocos que se necesita cubrir neste texto.
Non todas as opinións ten igual dereito a ser expresadas, para poder opinar antes o opinante debe estar informado do que vai dar a coñecer, ten que dispoñer de información certeira.
O seu vacua opinión pode causar dano.
Así como o tren circula pola vía férrea así a opinións circulan polo vento, e dan a volta á terra nun amén.
Unha opinión sen base científica, pode xerar nos oíntes, ou non pode, xera, conceptos, sentimentos daniños.
As responsabilidades non son todas por igual non é o mesmo a opinión dun calfurrias, que a opinión dun tertuliano televisivo, ou se, tal vez.
As persoas que ten altofalante, por iso mesmo ten maior responsabilidade e debesen ser conscientes diso, non se pode estar nos medio, e botar a lingua para pastar.
As opinións aínda sendo estériles intelectualmente falando, poden aniñar en débiles mentes e traer graves consecuencias.
É por iso que eu digo que non todos poden opinar, que non todas as opinións ten o mesmo valor, a mesma consistencia.
Para poder opinar un debe de ter datos comprobados, ser responsable do dano que podemos facer ao emitir opinións irresponsables, lembremos que unha mentira canto máis grande sexa máis crible é.
Pódese destruír a un pobo, a unha comunidade, a unha persoa, un fermoso proxecto, as opinións baseadas nas mentiras causaron demasiados mortos, moitas desgrazas.
E o goberno sería en última instancia o menos cualificado para decidir o que é correcto ou non, o que é verdade ou mentira, non só este goberno, senón todos os gobernos, o simple feito de tentalo, é a semente da ditadura.
É o cidadán libremente formado, nas súas plenas capacidades quen decide.